Εκδόσεις

1/9/2006 v3.6 Νέα στατιστικά, Μεγένθυση/σμίκρυνση πλάνου κρατήσεων
7/11/2001 v2.0 Pythia II initial 32bit version
14/5/1994 v1.0 Initial 16bit version

 

 

 
© 2006HotelSOFT All rights reserved.